Partneralimentatie

Wat is Partneralimentatie?

Als u gaat scheiden, kunt u verschillende afspraken maken over partneralimentatie. U kunt afspreken dat u afziet van uw aanspraken, maar u kunt ook afspraken maken over een financiële bijdrage door de ander.

 

Bij het bepalen van partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte aan een bijdrage aan de kant van de alimentatiegerechtigde en naar de draagkracht aan de kant van de alimentatieplichtige. Om deze berekening te maken bestaan rechterlijke normen, de zogenaamde Trema-normen.

 

Welke afspraken kunt u maken?

Eerst moet de behoefte van uw ex-partner worden bepaald. Deze behoeftebepaling is maatwerk en is afhankelijk van het netto inkomen en het bestedingspatroon ten tijde van de relatie. Vervolgens moet bekeken worden of in de behoefte ook voorzien kan worden, met andere woorden of daar voldoende draagkracht door de betaler voor is. Vervolgens wordt gekeken naar de duur van de partneralimentatie. Op 1 januari 2020 trad de wet herziening partneralimentatie in werking. De maximale duur van de partneralimentatie is gewijzigd naar de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal 5 jaar vanaf de datum echtscheiding.

 

Er zijn 3 uitzonderingen;

  1. Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaar en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogte 10 jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, dan eindigt de verplichting bij het bereiken van de AOW leeftijd.
  2. De 2e uitzondering ziet op gezinnen met jonge kinderen. In dat geval loopt de verplichting door tot het tijdstip waarop het jongste uit het huwelijk geboren kind 12 jaar is geworden. De alimentatie kan dan dus maximaal 12 jaar duren.
  3. De 3e uitzondering is een overgangsregeling en verlengt de alimentatieduur voor alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder indien het huwelijk tenminste 15 jaar heeft geduurd. Alimentatiegerechtigden die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren, krijgen maximaal 10 jaar in plaats van maximaal 5 jaar alimentatie indien het huwelijk tenminste 15 jaar heeft geduurd.

 

Mocht u vragen hebben over partneralimentatie, neem dan gerust contact op.

Waar kunnen wij u mee helpen?