Internationaal familierecht

Is de Nederlandse rechter bevoegd? Welk recht is van toepassing op mijn zaak?

Een centrale rol speelt het Internationale Privaatrecht (IPR). Het IPR bepaalt in welke landen een zaak voor de rechter kan worden gebracht en welk rechtstelsel op een zaak van toepassing is. In sommige gevallen zijn meerdere rechters bevoegd en kan gekozen worden, bijvoorbeeld wanneer twee Nederlanders getrouwd zijn en woonachtig zijn in Groot-Brittannië. Op basis van hun nationaliteit is de Nederlandse rechter steeds bevoegd, terwijl de echtscheiding tevens in Groot-Brittannië kan worden verzocht. De vraag welk recht van toepassing is op de nevenvoorzieningen (kinder- en partneralimentatie, zorg voor de kinderen, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, etc.) moet per onderwerp worden beoordeeld. Zo is bij beslissingen rondom de kinderen het uitgangspunt het recht van de gewone verblijfplaats van een kind.

Waar kunnen wij u mee helpen?