Einde geregistreerd partnerschap

Hoe wordt een geregistreerd partnerschap beëindigd?

Als u het eens bent over hoe u uw geregistreerd partnerschap wilt afwikkelen en u heeft geen minderjarige kinderen, dan kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden. Heeft u wel minderjarige kinderen of bent u het niet eens over de afwikkeling van het partnerschap, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

 

Zonder rechter

Als u uw partnerschap buiten de rechter om wilt afwikkelen, heeft u een advocaat of een notaris nodig. Bij de advocaat of notaris stelt u in overleg een overeenkomst op waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. In deze overeenkomst neemt u bijvoorbeeld afspraken op over alimentatie, verdeling en pensioenen.

 

Via de rechter

De procedure voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap via de rechter is hetzelfde als van een echtscheiding. De procedure begint met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner of alleen (eenzijdig verzoek) indienen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat dat uw partner na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift ontvangt. Indien uw partner dit wenst, kan hij een verweerschrift indienen. Daarna vindt een mondelinge behandeling plaats. De rechtbank geeft en beschikking af die moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Mediation bij beëindigen geregistreerd partnerschap

 

Als u het niet met elkaar eens bent over de afwikkeling van uw geregistreerd partnerschap, kunt u de hulp van een mediator inschakelen. Met behulp van de mediator kunt u de verschillende te regelen onderdelen bespreken. Indien u overeenstemming bereikt, wordt dit vastgelegd in een convenant en eventueel in een ouderschapsplan.

Beëindiging partnerschap definitief

 

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) van de beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden ingeschreven worden in de registers de burgerlijke stand. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in.

Waar kunnen wij u mee helpen?