Echtscheiding

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?

Om te kunnen scheiden moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Zo’n verzoekschrift kan alleen door een advocaat ingediend worden.

 

Als u in onderling overleg tot afspraken bent gekomen, kan er één verzoekschrift worden ingediend uit naam van u beiden. Dit heet een ‘gemeenschappelijk verzoekschrift’. Lukt dat niet, dan kan één van u beiden een verzoekschrift laten indienen. Als de ander akkoord is met de inhoud kan een referteverklaring opgesteld worden. Hiermee stemt de ander met het verzoek in. In beide gevallen vindt er geen zitting plaats. De echtscheiding wordt administratief afgehandeld.

 

Indien u het niet eens bent over een aantal zaken zal na het verzoekschrift door de andere partij een verweerschrift worden ingediend. Daarna volgt een zitting. De rechtbank doet vervolgens uitspraak in een beschikking. Nadat de beschikking is ingeschreven in de registers van de gemeente, is de echtscheiding voltooid.

 

• Lijst met benodigde stukken

De volgende onderwerpen komen bij een echtscheiding aan de orde:

 

  • Ouderschapsplan;
  • Gezag;
  • Contact- en zorgregeling;
  • Alimentatie (kinder- en partneralimentatie);
  • Verdeling van de huwelijks goederengemeenschap;
  • Huwelijkse voorwaarden;
  • Internationale aspecten.

 

Deze onderwerpen bespreken wij elders op onze website. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

U komt er onderling niet uit.

 

Lukt het niet om onderling tot afspraken te komen, dan kan de rechter in een echtscheidingsprocedure over de contact- en zorgregeling een beslissing nemen. Uitgangspunt is hierbij dat de regeling in het belang van de kinderen is.

 

Voor wat betreft de contact- en zorgregeling worden kinderen vanaf 12 jaar door de rechter naar hun mening gevraagd. Dat kan in een persoonlijk gesprek bij de rechter of in een brief al naar gelang de wens van uw kind. De ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben (bij wie ze staan ingeschreven), krijgt de oproep.

 

Mocht u vragen hebben over de contact- en zorgregeling, neem dan gerust contact met ons op.

Waar kunnen wij u mee helpen?