Testament

Wat is een testament?

Als er een testament is, dan geldt bij de afwikkeling van de nalatenschap wat in dit testament is opgenomen. In het testament is bijvoorbeeld opgenomen wie erfgenaam is, wie onterfd is, dat er geld en goederen zijn nagelaten via een legaat of dat er een executeur is benoemd. Als er geen testament is geldt het wettelijke versterfrecht en gaat de verdeling automatisch.

 

Hebt u vragen over de uitleg van een testament, neem dan contact op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Burgerlijk-wetboek-erfrecht-specialisten-familierecht-advocaten-MK-advocaten-haarlem

Wat kunt u doen als u twijfelt aan de geldigheid van het testament?

 

Het kan zijn dat u twijfelt aan de geldigheid van het testament of dat u weet dat het testament niet de bedoeling kan zijn geweest van de overledene. U kunt dan een beroep doen op de vernietigbaarheid of de nietigheid van het testament.

 

Een rechter zal een beroep op vernietigbaarheid of nietigheid niet snel toewijzen. Een beroep op vernietigbaarheid kan alleen als het testament tot stand is gekomen onder invloed van bedreiging, bedrog of als gevolg van dwaling. Omstandigheden waarin dit van toepassing is komen niet vaak voor. Bovendien is de verjaringstermijn kort. Een beroep op nietigheid kan als blijkt dat uw vader of moeder niet in staat was zijn of haar wil te bepalen. Ook hier geldt geldt dat omstandigheden waarin dit van toepassing is niet vaak voor komen.

Heeft de notaris zich gehouden aan het Protocol Handelingsonbekwaamheid?

 

Er is meer aandacht voor misbruik van ouderen.  Zo dienen notarissen zich ervan te vergewissen dat iemand zijn of haar wil kan bepalen. Zij dienen zich te houden aan het Protocol Handelingsonbekwaamheid van januari 2012. Twijfelt u hieraan dan is het verstandig om hiernaar te laten kijken.

 

Als u hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Waar kunnen wij u mee helpen?