Onterfd

U bent onterfd. Waar hebt u recht op?

LEGITIEME PORTIE/LEGITIMARIS

 

Het kan zijn dat u door uw ouder bent onterfd. Wat de reden daarvan ook is, u hebt recht op een zogeheten legitieme portie. De hoogte van deze legitieme portie is o.a. afhankelijk van de schulden en baten ten tijde van het overlijden van uw ouder, schenkingen, die daarvoor gedaan zijn en vaak van wat er in het testament staat.

 

Hebt u vragen over uw legitieme portie of de hoogte daarvan, neem dan contact op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Burgerlijk-wetboek-erfrecht-specialisten-familierecht-advocaten-MK-advocaten-haarlem

Legitieme portie, boedelbeschrijving en schenkingen

 

De legitieme portie is de helft van de waarde van het erfdeel dat u als kind zou hebben gekregen. Voor de omvang van de legitieme portie is van belang wat zich in de nalatenschap bevindt (de boedelbeschrijving) en of er schenkingen zijn gedaan aan bijvoorbeeld de andere kinderen. Bepaalde schenkingen, die de overledene tijdens zijn of haar leven heeft gedaan, moeten bij de boedelbeschrijving worden opgeteld om de legitieme portie te berekenen.

 

Niet alle schenkingen worden meegerekend, zoals bijvoorbeeld de schenkingen die niet als bovenmatig beschouwd worden (bijvoorbeeld relatief kleine schenkingen). Sommige schenkingen worden alleen meegerekend als ze zijn gedaan in de vijf jaar voorafgaand aan het overlijden. Ook als er goederen zijn geschonken, zoals bijvoorbeeld sieraden,  moet de waarde hiervan meegerekend worden. Net zoals de waarde van goederen waar de legitimaris geen recht op heeft ook meetelt om de omvang van de legitieme portie te berekenen.

 

Zes maanden na het overlijden van de erflater wordt de vordering van de legitimaris -de legitieme portie- opeisbaar. Wanneer de legitimaris zijn vordering niet opeist, bijvoorbeeld omdat hij niet weet dat zijn vader of moeder is overleden, vervalt deze na vijf jaar. Degene die zijn legitieme portie wil, moet dus zelf tijdig in actie komen.

 

Als u hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Waar kunnen wij u mee helpen?