Internationale aspecten

Wanneer zijn er internationale aspecten?

Internationale aspecten komen vaak voor. Immers in deze tijd van globalisering blijven mensen vaak niet op een plaats wonen of hebben bezittingen in meerdere landen. Een overledene kan niet in Nederland zijn laatste woonplaats hebben gehad, er is sprake van goederen in het buitenland, zoals huizen of banktegoeden, of het recht van een ander land is van toepassing verklaard in het testament. Er zijn drie vragen van belang.

 

Is er een testament waarin een rechtskeuze is gemaakt?

 

Indien er een rechtskeuze voor Nederlands recht is gemaakt in het testament is Nederlands recht van toepassing op de erfopvolging.

Burgerlijk-wetboek-erfrecht-specialisten-familierecht-advocaten-MK-advocaten-haarlem

Welk recht is van toepassing op de erfopvolging (wie zijn de erfgenamen en voor welke delen) als er geen rechtskeuze is gemaakt?

 

Dit is afhankelijk van de gewone verblijfplaats en de nationaliteit van de overledene. Als hij ten tijde van zijn overlijden zijn laatste gewone verblijfplaats had in het land waar hij de nationaliteit van had, dan is het recht van dit land van toepassing op de erfopvolging. Lopen de laatste gewone verblijfplaats en laatste nationaliteit uiteen, dan is de wet van het land van de laatste gewone verblijfplaats toepasselijk als hij op het ogenblik van zijn overlijden gedurende een periode van tenminste vijf jaren onmiddellijk daaraan voorafgaande in dat land zijn verblijfplaats had.

 

Deze regel lijdt echter uitzondering als de overledene kennelijk nauwere banden had met het land van zijn laatste nationaliteit, in welk geval de wet van dit land toepasselijk is. In de overige gevallen is de wet van de laatste nationaliteit van toepassing, tenzij de overledene ten tijde van het overlijden nauwer was verbonden met een ander land, in welke geval de wet van dit andere land van toepassing is op de erfopvolging.

Welk recht is van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap (de vereffening, de verdeling en de bevoegdheden van de executeur)?

 

Van belang is in welke land de bezittingen en schulden zich bevinden. Het internationaal Nederlands privaatrecht is van toepassing als de bezittingen en schulden zich in Nederland bevinden. Bevinden de bezittingen of schulden zich in een ander land dan heeft dit land het laatste woord over welk recht van toepassing is en kan Nederlands internationaal privaatrecht niet meer onverkort worden toegepast. Zou u nadeel lijden doordat een ander recht van toepassing is dan kunt u onder bepaalde voorwaarden dit nadeel vorderen.

 

Als u hierover vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Waar kunnen wij u mee helpen?