Geen testament

WAT GELDT ER ALS ER GEEN TESTAMENT IS?

Als er geen testament is dan geldt het wettelijke erfrecht. Dit heet het wettelijke versterfrecht.

 

Als er sprake is van een geregistreerd partner of een huwelijk, is deze partner op grond van de wet erfgenaam. Zijn er ook kinderen dan is de partner tezamen met de kinderen erfgenaam. De kinderen hebben recht op het zogeheten kindsdeel. In de wet is de term kindsdeel niet opgenomen, in de wet is het versterferfrecht genoemd.

 

Als er geen partner of kinderen zijn dan worden de ouders, broers of zussen of verder in lijn erfgenaam.

 

Hebt u vragen over het wettelijke versterferfrecht, neem dan contact op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Burgerlijk-wetboek-erfrecht-specialisten-familierecht-advocaten-MK-advocaten-haarlem

Waar kunnen wij u mee helpen?