Executeur

Wat is een executeur?

Het testament kan u of een ander als executeur hebben benoemd. Een executeur regelt diverse zaken na het overlijden en is vaak belast met het beheer van de nalatenschap. Niemand is verplicht om de rol van executeur op zich te nemen, maar doet iemand dat wel, dan heeft hij of zij volgens de wet een aantal taken. Wat de executeur moet doen hangt verder af van wat er in het testament staat.

Burgerlijk-wetboek-erfrecht-specialisten-familierecht-advocaten-MK-advocaten-haarlem

Welke taken heeft een executeur?

 

Een begrafenisexecuteur regelt alleen de begrafenis of crematie.

Een beheersexecuteur doet dat ook, maar heeft daarnaast nog andere taken: een boedelbeschrijving opmaken, het betalen van schulden (inclusief de erfbelasting of begrafeniskosten), de aangifte van de erfbelasting doen, ervoor zorgen dat legaten worden afgegeven of uitbetaald, rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen, speciale opdrachten uitvoeren. De beheersexecuteur is niet verantwoordelijk voor de verdeling van de nalatenschap, die verantwoordelijkheid ligt bij de erfgenamen.

 

Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken, maar in het testament kan staan dat er extra bevoegdheden zijn, zoals het verdelen van de nalatenschap.

 

Een executeur dient zijn taken binnen zijn bevoegdheden te verrichten en is aansprakelijk voor de aangifte van de erfbelasting. Als u zelf executeur bent is het dus van belang dat u zich goed laat adviseren wat u wel en niet moet doen.

U bent ontevreden over de executeur. Wat kunt u doen?

 

Het kan zijn dat u ontevreden bent over de executeur. Er zijn dan verschillende mogelijkheden:

  • Ontslag van de executeur.
    Ontslag van een executeur kan bijvoorbeeld als u de executeur om bepaalde redenen niet vertrouwt of als deze u geen informatie verschaft. Als u een executeur wilt ontslaan kan dat via de rechter. Ook kunt u nadat de executeur anderhalf jaar in functie is, mededelen dat zijn beheer is beëindigd. Als u de nalatenschap beneficiair aanvaardt en de executeur kan niet verklaren dat de nalatenschap toereikend is om alle schulden te voldoen, is zijn taak ook beëindigd.
  • Aansprakelijkheid van de executeur.
    Soms handelt een executeur onzorgvuldig, bijvoorbeeld door aandelen of een woning niet te verkopen in een dalende markt of te verkopen tegen een prijs zonder dat hij met u heeft overlegd. U kunt de executeur dan aansprakelijk stellen voor eventuele verliezen.

 

Verkoop van een woning door de executeur

 

Een executeur mag alleen bezittingen (waaronder een woning verkopen) indien dit nodig is om schulden van de nalatenschap te voldoen. In andere gevallen moet hij in overleg treden met de erfgenamen en met hen verkopen.

 

Als u hierover vragen hebt, neem gerust contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Waar kunnen wij u mee helpen?