Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare moet u veel zakelijke en financiële beslissingen nemen, terwijl het niet de makkelijkste periode van uw leven is. Het is juist in deze periode soms moeilijk om tot goede afspraken te komen en de afwikkeling van een erfenis kan dan leiden tot discussies en conflicten. In mijn praktijk help ik om discussies en conflicten te voorkomen en geef hierin advies. Lukt het niet in onderling overleg dan kunt u procederen om in uw erfrechtzaak tot een oplossing te komen.

 

Deze website geeft enige uitleg over de verschillende onderwerpen waarmee u te maken kunt krijgen en die veel in de praktijk voorkomen. Er is een samenwerking met andere disciplines zoals notarissen en fiscalisten, zodat u over alle facetten van het erfrecht geadviseerd kunt worden of kunt worden doorverwezen naar de juiste persoon.

 

Hebt u vragen over erfrecht, neem dan contact op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

MK-Advocaten-Advocaat-Mirna-Kanning-HQ

Waar kunnen wij u mee helpen?