Erfrecht advocaat Diemen

Erfrecht specialist Diemen

Onze specialistische erfrecht advocaat Diemen helpt om discussies en conflicten te voorkomen bij afwikkelingen van erfenissen en geeft hierin advies. Lukt het niet in onderling overleg dan procedeert onze erfrecht advocaat Diemen voor u om in uw erfrechtzaak tot een oplossing te komen.

Onze erfrecht advocaat Diemen helpt bij geschillen tussen erfgenamen, tussen erfgenamen en executeur of tussen erfgenamen en legitimarissen. Onze erfrecht advocaat geeft advies over (zuiver) aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen, boedelbeschrijving, testamenten, legaten, onterfd zijn, vruchtgebruik, de wettelijke verdeling, verdeling en internationale aspecten.

 

Onze erfrecht advocaat mevrouw mr. M.A. Kanning is lid van de VEAN, de specialisten vereniging van erfrecht advocaten in Nederland.

Dit zeggen cliënten over ons:

“Wij zijn ontzettend blij dat onze erfrechtzaak nu is afgerond. Heel erg bedankt voor de prettige samenwerking, het meedenken en vooral het goede resultaat!”

5-star-review-blue

Sylvia Koudijs

Specialistische-erfrecht-advocaat-diemen-mk-advocaten-specialisten-erfrecht

U HEEFT EEN LEGAAT. WAAR HEEFT U RECHT OP?

 

In een testament kunnen aan u specifieke goederen of een geldbedrag nagelaten zijn, zonder dat u erfgenaam bent. U heeft dan een legaat. U bent dan legataris. Een legataris heeft niet dezelfde rechten als een erfgenaam. Maar de erfgenamen moeten wel binnen een bepaalde termijn de goederen of het geldbedrag aan u afgeven.

U HEEFT VRUCHTGEBRUIK. WAAR HEEFT U RECHT OP?

 

Vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die niet uw eigendom zijn.
Bijvoorbeeld is een in een vruchtgebruik-testament geregeld dat de kinderen eigenaar worden van hun deel van de erfenis (het huis), maar dat u, de (langstlevende) partner het mag blijven gebruiken. Als u vragen heeft over vruchtgebruik, neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

 

WAT DIENT ER UITEINDELIJK MET DE ERFENIS TE GEBEUREN?

 

Uiteindelijk zal er een verdeling van de erfenis komen. Als er geen testament is opgesteld, geldt het wettelijke versterferfrecht en gaat de verdeling automatisch. Als u vragen heeft over het testament, uw erfenis, de executeur, uw legaat, uw legitieme portie, de boedelbeschrijving of uw vruchtgebruik neem dan contact met ons op. Uw kunt uw vraag natuurlijk per e-mail stellen.

 

Een kennismakingsgesprek is kosteloos. Dit gesprek met onze erfrecht advocaat kan in Diemen plaats vinden. Voor het afspreken van een kennismakingsgesprek kunt u ons bereiken op:

T : 023 – 583 0992
E : info@mk-advocaat.nl
Kenaupark 19
2011 MR Haarlem

Waar kunnen wij u mee helpen?